Phân Tích - Nhận Định 

Gần 4.000 tỉ đồng đổ vào khu công nghiệp – đô thị ở Thái Bình

CafeLand – Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Liên Hà Thái (GREEN iP-1) phân khu bắc có quy mô sử dụng đất gần 600ha, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Liên Hà Thái (GREEN iP-1) phân khu bắc tại xã Thuỵ Liên và thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, dự án do Công ty cổ phần Green I – Park làm chủ đầu tư có quy mô sử dụng đất 588,84 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.885 tỉ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 600 tỉ đồng.

Dự án có thời gian 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư (8/2/2021).

UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình yêu cầu Nhà đầu tư điều chỉnh rút ngắn tiến độ thực hiện Dự án, trong đó lưu ý đảm bảo tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư, tiến độ huy động các nguồn vốn khác phải phù hợp với tiến độ giao đất, cho thuê đất, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện phân kỳ Dự án đầu tư.(Bài viết gốc)

https://cafeland.vn/tin-tuc/gan-4000-ti-dong-do-vao-khu-cong-nghiep-do-thi-o-thai-binh-96300.html

Bài viết liên quan