Tin Thị Trường 

Bamboo Airways tăng vốn lên 10.500 tỷ đồng

Hãng bay của FLC vừa tăng vốn điều lệ thêm 3.500 tỷ, lên 10.500 tỷ đồng. Bamboo Airways thực hiện lần tăng vốn điều lệ thứ năm hồi đầu tháng này. Toàn bộ 10.500 tỷ đồng được đóng góp bằng VND và nguồn vốn tư nhân. Đây cũng là lần tăng vốn điều lệ lớn nhất của Bamboo Airways. Hãng bay này được thành lập tháng 5/2017 với vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Sau đó, Bamboo Airways tăng dần vốn điều lệ lên 1.300 tỷ, 2.200 tỷ, 4.050 tỷ…

Read More