Tin Thị Trường 

Biện pháp căn cơ cho bài toán “giải nén” đô thị

Thách thức là không nhỏ, song xây dựng đô thị bền vững vẫn khả thi nếu các chủ đầu tư có chiến lược tiếp cận phù hợp. Dẫn chứng nhìn từ các dự án mang tính “giải nén” gần đây. Việt Nam là đất nước đang có tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 39,3% (tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019). Do đó về đường dài,…

Read More