Tin Thị Trường 

Dừng các hoạt động xây dựng quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

UBND TP Hà Nội yêu cầu dừng các hoạt động xây dựng ở khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia (nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) trong thời gian trước, trong và sau Đại hội 2 ngày. Đây là nội dung chỉ đạo của UBND TP Hà Nội được nêu tại văn bản gửi các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản…

Read More