Tin Thị Trường 

Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm quản lý, sử dụng đất đai tại Vĩnh Yên

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức công khai bản đồ thu hồi đất của Công ty TNHH Kim Long (Công ty Kim Long) tại xã Định Trung, phường Liên Bảo và Phường Khai Quang. Đồng thời, làm rõ diện tích thực tế Công ty Kim Long được giao, nguyên nhân, lý do thiếu diện tích so với quyết định giao đất, nếu thiếu do trước đây chưa giải phóng mặt bằng được thì hiện tại diện tích…

Read More