Phân Tích - Nhận Định 

Hoài Đức gấp rút giao đất dịch vụ cho người dân

Thời gian gần đây UBND huyện Hoài Đức quyết liệt triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện việc giao đất dịch vụ (ĐDV) cho người dân. Đến nay, cơ bản 12 xã, thị trấn đã tiến hành giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng cơ sở hạ tầng, giao ĐDV để người dân xây nhà ở. Quyết liệt vào cuộc Qua kiểm tra, rà soát, tính đến nay trên địa bàn huyện Hoài Đức 66 dự án (DA) thu hồi đất có chính sách ĐDV với diện…

Read More