Tin Thị Trường 

Ký hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt 2.821 tỉ đồng, công nhân sắp hết bị nợ lương

Hợp đồng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 được ký giữa Cục trưởng Cục Đường sắt và Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam – Ảnh: M.T.G. Hợp đồng về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam ký kết với Tổng Công ty…

Read More