Tin Thị Trường 

Nhập nhèm bảo lãnh, nhà đầu tư lãnh đủ

Đầu tư bất động sản: Nhập nhèm bảo lãnh, nhà đầu tư lãnh đủ Với “hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc” giữa chủ đầu tư và ngân hàng, nhà đầu tư tưởng dự án được ngân hàng bảo lãnh, nên đã xuống tiền và đứng trước nguy cơ “tiền mất, tật mang”. Nhà đầu tư lãnh đủ Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, dự án đủ điều kiện bán hàng khi được ngân hàng đứng ra bảo lãnh cho người mua nhà. Nhưng thực tế,…

Read More