Tin Thị Trường 

Nửa sau tháng 6 các nhà máy Bắc Giang, Bắc Ninh mới trở lại hoạt động?

Công nhân Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 – Ảnh: Công đoàn Việt Nam * Đến nay đại đa số công nhân ở nhiều công ty tại Bắc Giang đều có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, đã đủ yếu tố “cần” trước khi quay lại sản xuất chưa, thưa ông? – Chúng tôi đang chuẩn bị xét nghiệm lần thứ 3 cho công nhân các KCN. Khi có kết quả xét nghiệm lần thứ 3, chúng tôi sẽ đề nghị một số nhà máy kiểm tra…

Read More