Tin Thị Trường 

Giải thưởng BĐS Việt Nam PropertyGuru là thước đo giá trị các dự án tại Việt Nam

Ông Dương Quốc Thiện: Giải thưởng BĐS Việt Nam PropertyGuru là thước đo giá trị các dự án tại Việt Nam Ông Dương Quốc Thiện, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru cho biết, mỗi năm, giải thưởng luôn có những thay đổi về tiêu chí để phù hợp với thực tế thị trường. Theo ông, sự thay đổi này nhằm khẳng định vai trò là thước đo giá trị và tiêu chuẩn vàng cho các dự án bất động sản (BĐS) tại…

Read More